ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ

PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES


ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

                                                                                           Αθήνα, 27  /  02 /2017

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ (19ος-μέσα 20ου)

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ (19ος-μέσα 20ου ) ΔΕΝ ΘΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28/02/2017 17.00-20.00, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ3 ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΜΕΣAMEΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 

 

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΝΙΚΗ ΜΑΡΩΝΙΤΗ