ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ

PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES


ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

                                                                                                                                             Αθήνα, 10/02/2017

 

Ανακοίνωση

 

Τα μαθήματα  "Αυτόχθονοί' Πολιτισμοί, Βιωσιμότητα και Παγκοσμιοποιήση"και "Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας" (Διδάσκουσα : Diana Riboli) δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 16/02 και Παρασκευή 17/02 αντίστοιχα, λόγω συμμετοχή της διδάσκουσας σε ένα σεμινάριο στο εξωτερικό. 

 

 

Η Διδάσκουσα

Diana Riboli