ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ

PANTEIO UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

                                                                                                                                                                                                      Αθήνα, 15-12-2016

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017

 

 

Από το σύνολο των εβδομήντα-τεσσάρων  (74) αιτήσεων που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας για το εαρινό εξάμηνο 2017 επελέγησαν με βάση τον αριθμό που προβλέπονταν στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος  (Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου με κωδικό (ΠΠΣ) (MIS) 50615 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού , Εκπαίδευση, και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 που υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ) οι δεκαπέντε (15)  φοιτητές/τριες που συγκέντρωναν συμπληρωματικά το σύνολο των κριτηρίων/προϋποθέσεων που απαιτούνταν.

Ακολουθεί ο κατάλογος αλφαβητικά:

1.       ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

2.      ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

3.      ΖΕΛΙΛΟΒΑ ΣΟΦΙΑ

4.      ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5.      ΚΡΙΣΤΟ ΕΝΤΖΙ

6.      ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

7.      ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

8.     ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9.      ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

10.  ΠΑΠΑΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

11.   ΣΙΑΦΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12.  ΣΚΟΥΡΤΗ ΖΑΚΛΙΝΑ

13.  ΣΠΕΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

14.  ΤΖΙΒΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

15.   ΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Τον παραπάνω κατάλογο συμπληρώνει αυτός των πέντε (5) επιλαχόντων που ακολουθούν με βάση τη σειρά κατάταξης:

1.       ΤΖΑΔΗΜΑ ΙΩΑΝΝΑ

2.      ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

3.      ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

4.      ΛΥΣΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

5.      ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 

Η Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης

Του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Επίκουρη Καθηγήτρια

Νίκη Μαρωνίτη