ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ότι κατά το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Πρακτικής Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000615 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο της υπευθύνου του Προγράμματος (Νέο-Κίτρινο Κτίριο, Γραφείο Δ6) ώρες  17:00-18:00 μ.μ. και 12.00-14.00 μ.μ.) τις ημέρες 30/11/2016 & 01/12/2016 αντίστοιχα,προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση. Απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι το βιβλιάριο σπουδών, το βιογραφικό σημείωμα και η αναλυτική βαθμολογία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας που έχουν ολοκληρώσει το Β΄ έτος σπουδών και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε δώδεκα (12) υποχρεωτικά μαθήματα.

              

 Η επιστημονική υπεύθυνη                                                                                  

 

 

Αθήνα, 24/11/2016                              Επίκ. Καθηγήτρια, Νίκη Μαρωνίτη