ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ

PANTEIO UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

                                               

Αθήνα,  18/11/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» με Κ.Μ. 520175 δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  22/11/2016, λόγω σοβαρού κωλύματος του διδάσκοντα. Με δεδομένη την μη πραγματοποίηση δύο μαθημάτων (15/11/2016 και 22/11/2016) θα γίνει αναπλήρωσή τους την Τετάρτη 07/12/2016 και την Τετάρτη 14/12/2016 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα.

 

                                                                              Από την Γραμματεία του Τμήματος