ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

 

Σχετικά με την εξεταστέα ύλη του μαθήματος “Ιστορία Ανθρωπολογικής Σκέψης”:  Δεδομένου ότι το βιβλίο Ανθρωπολογία και Ανθρωπολόγοι του Adam Kuper πρόσφατα εξαντλήθηκε και είναι επί του παρόντος εκτός εμπορικής κυκλοφορίας, προτείνεται στους/στις υποψηφίους/ες (όσους/ες δεν διαθέτουν ή δεν έχουν πρόσβαση στο παραπάνω βιβλίο) ως εναλλακτικό σύγγραμμα το:

Paul Erickson και Liam Murphy, Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης, επιμ. Φωτεινή Τσιμπιρίδου, μτφρ. Φανή Μπούμπουλη. Αθήνα: Κριτική, 2002.

 

Από το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας