Αθήνα, 24-10-2016

Ανακοίνωση

 

Το μάθημα "Ανθρωπολογικές Θεωρίες της οικογένειας και της συγγένειας" δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25/10/2016 λόγω ασθενείας της διδάσκουσα.
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

 

Η Διδάσκουσα
Ε. Τουντασάκη