Αθήνα, 17/10/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

1. Το μάθημα «ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» με Κ.Μ. 520175, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ζ΄ Εξαμήνου,  θα διδάσκεται στην αίθουσα Γ3 και ώρα 14:00-17:00.

2. Το μάθημα «ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» με Κ.Μ. 520103, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ζ΄ Εξαμήνου,  θα διδάσκεται στην αίθουσα Α1 και ώρα 12:00-15:00.

Η διδασκαλία των δύο ανωτέρω μαθημάτων θα γίνεται κάθε Τρίτη.

 

                                                Από την Γραμματεία του Τμήματος