Αθήνα,  11/10/2016

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ» με Κ.Μ. 520089, Υποχρεωτικό Α΄ Εξαμήνου,  θα διδάσκεται στην αίθουσα 301 κάθε Δευτέρα και ώρα 08:00-11:00.

 

                                      Από την Γραμματεία του Τμήματος