Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών :

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (χειμερινό εξάμηνο 2016-17)

Τρίτη 12.00-14.00

Νεοκλασικό κτίριο. Βιβλιοθήκη

Ισόγειο. Νέα Πτέρυγα

Γραφείο Ν.Π.1.

Χριστίνα Κανάκη: 210 920 1354, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γεωργία Λειβανά: 210 920 1405, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.