Αθήνα,  06/10/2016

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» ακαδημαϊκού κύκλου 2016-2018 να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας για την εγγραφή τους την Τετάρτη 12-10-2016 και Πέμπτη 13-10-2016 από 10:00 – 13:00.

Οι υποψήφιοι να φέρουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

-         Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

-         Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν φοιτούν σε άλλο Π.Μ.Σ. της χώρας.

 

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος