Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ» (Κ.Μ. 520160), το οποίο διδάσκεται την Παρασκευή στην Αίθουσα Γ6 και ώρα 13:00-16:00, από την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και κάθε Παρασκευή αλλάζει ώρα και θα διδάσκεται 11:00 – 14:00 στην ίδια αίθουσα. 

 

 

                                                Από την Γραμματεία του Τμήματος