Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται ότι ειδικά για την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017 οι φοιτητές/τριες του Γ' έτους (Ε' & ΣΤ' εξάμηνα) οφείλουν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ» Κ.Μ. 520059 (Χειμ. Εξάμηνο) και «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ» Κ.Μ. 520060, (Εαρ. Εξάμηνο), τα οποία σύμφωνα με τον νέο οδηγό σπουδών θα διδάσκονται από φέτος και στο εξής στο Γ' και Δ' εξάμηνο αντίστοιχα.

 

                                                         

Από την Γραμματεία του Τμήματος