Ανακοίνωση

Τα μαθήματα “Ανθρωπολογία της Υγείας”  και “Οπτική Ανθρωπολογία” δεν διδάχθηκαν την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων λόγω του ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του Προγράμματος “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού». Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση τα μαθήματα θα διδαχθούν κανονικά.

Από το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας