ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές του ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» του ακαδημαϊκού έτους 2014/2015 και οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών να προσκομίσουν μέχρι τη Δευτέρα 10/10/16 στην Γραμματεία του Τμήματος για την ορκωμοσία τους:

α) φωτοτυπία ΑΔΤ

β) την πρώτη σελίδα της κατάθεσης διπλωματικής εργασίας

    και

γ) να υποβάλλουν την σχετική αίτηση (από τη γραμματεία)

 

 

                                                                                    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

 

                                                                                    Ειρήνη Τουντασάκη

                                                                                    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια