ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ   -   ΕΠ   520 172

 

Διδάσκων:  Παναγιώτης Γέρος                                        

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ:

Young, J.C. Robert. 2007. Μεταποικιακή Θεωρία: Μια Ιστορική Εισαγωγή. Αθήνα:

Πατάκης. [325.309 YOU]

Σελίδες:   45-51, 59-65, 85-92, 103-116, 249-252, 396-409, 422-430, 443-444,  

                 455-481, 485-500, 549-562.  

 

ΑΡΘΡΑ-ΒΙΒΛΙΑ:

·         Macdoff, Harry. 2008. Αποικιοκρατία: Η Ευρωπαϊκή Επέκταση μετά το 1763. Αθήνα: Μελάνι  (σ. 9-45 και 65-96). [325.309 MAG]

·         Said, Edward. 1996. Οριενταλισμός. Αθήνα: Νεφέλη (σ. 11- 67)

[950.072 SAI]

·         Τσιμπιρίδου, Φωτεινή. 2008. Οριενταλισμός και Πολιτικές της Ανθρωπολογίας στη Μέση Ανατολή. Στο Τσιμπιρίδου, Φωτεινή και Δημήτρης Σταματόπουλος (επιμ.) Οριενταλισμός στα Όρια: Από τα Οθωμανικά Βαλκάνια στη Σύγχρονη Μέση Ανατολή.

Αθήνα: Κριτική, σ. 267-309       [950.072 ΟΡΙ]

·         Λαλαγιάννη, Βασιλική. 2007. Οδοιπορικά Γυναικών στην Ανατολή. Αθήνα:

           Ροές (σ. 72-93). [915.6 ΛΑΛ]

·         Μακρής Γεράσιμος. 2009. Ανθρωπολογία, Αποικιοκρατία και Μετα-Αποικιακός Λόγος. Στο Γκέφου-Μαδιανού, Δήμητρα (επιμ.) Όψεις Ανθρωπολογικής Έρευνας: Πολιτισμός, Ιστορία, Αναπαραστάσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 107-145      [306.09495 ΟΨΕ]

·         «Μετααποικιακή Θεωρία: η φωνή των «Άλλων» και η ριζοσπαστική

            πολιτικοποίηση του πολιτισμικού». Επιμέλεια: Αθηνά Αθανασίου, Κώστας    

Αθανασίου, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Εφημ. Εποχή, 22 Ιουνίου 2008.

http://entosepoxhs.files.wordpress.com/2010/01/entosepohis_26_22-6-08.pdf

·         Abu-Lughod, Lila. 1998. The marriage of Feminism and Islamism in Egypt:

Selective Repudiation as a Dynamic of Postcolonial Cultural Politics. Στο Abu-Lughod (επιμ.), Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East. Princeton University Press, σ.243-269. [305.420956 REM]

[Βλ. την αποσπασματική απόδοση του άρθρου στα ελληνικά από τον διδάσκοντα στον ηλεκτρονικό Φάκελο του μαθήματος]

·         Said, Edward. 1996. Αμερικανική Επιρροή: Ο Δημόσιος Χώρος εν Πολέμω. Στο Κουλτούρα και Ιμπεριαλισμός. Αθήνα: Νεφέλη (σ. 319-341)

[809.894 SAI]