ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ  -   520011

 

Διδάσκων:  Παναγιώτης Γέρος                                        

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ:

 

JoyHendry. 2011. Οι Κόσμοι που Μοιραζόμαστε: Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική Ανθρωπολογία (επιμ. Έλια Πετρίδου). Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική

 

Ολόκληρο το βιβλίο ΕΚΤΟΣ από τα Κεφάλαια 8 και 12