Ανακοινώνεται ότι το μάθημα "Κοινωνικοί μετασχηματισμοί στη Μετασοσιαλιστική Ευρώπη" μετατίθεται από τις 15/6 που δε θα γίνουν εξετάσεις στις 14/6, ώρα 15.00-18.00 στην αίθουσα Γ6.