Αθήνα, 9 - Ιουνίου - 2016

 

Πρόγραμμα Προφορικής Εξέτασης

 

 

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ανθρωπολογικές έρευνες στη Μεσόγειο θα πραγματοποιηθούν προφορικά στο γραφείο του διδάσκοντα με απόλυτη αλφαβητική σειρά, με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου ως εξής:

 

 Τρίτη  14/6/2016                     Ώρα 09 – 14.00    Από Α μέχρι E

                                  Ώρα 17 - 20.00  Zμέχρι Κηρύκου

 

Τετάρτη 15/6/2016                      Ώρα 8.30 – 14.00 Από Κικάκης  μέχρι και όλο το Μ.   
                           Ώρα 17- 20.00 Απότο Ν μέχρι και Ρουμπούλα

 

Πέμπτη 16/6/2016                                     Ώρα 09 – 14.00 Από Ρουμπούλιας μέχρι Τέλος   

 

Παρατηρήσεις

        

1.    Οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να τηρήσουν πιστά το παραπάνω πρόγραμμα για να αποφύγουμε ουρές κ.λ.π. Αλλαγές μπορούν να γίνουν για λόγους ανωτέρας βίας μόνο και εάν είναι τεκμηριωμένες εγγράφως και αφορούν κατηγορίες όπως ασθενείς,  στρατιώτες, εγκυμονούσες κ.ο.κ. Δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι/ες αλλάξουν κατά βούληση την ώρα εξέτασης.

2.    Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους θα εξεταστούν προς το τέλος της κάθε συνεδρίας θα πρέπει να προσέρχονται στην αναμονή τουλάχιστον μια ώρα πριν την λήξη της συνεδρίας.

 

Ο Διδάσκων

 

 Γ. Τσιμουρής