ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

 

ΜΑΘΗΜΑ: Κράτος και Κοινωνία στη νεότερη Ελλάδα (19ος αιώνας)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520142

 

ΥΛΗ:
1)Εγχειρίδια: (επιλογή ενός από τα δύο βιβλία)

α) Κώστας Κωστής, «Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας». Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους 19ος -21ος αιώνας, Αθήνα: Πόλις, 2013:

 Πρόλογος και κεφάλαια: 1, 3, 4, 5 (μέχρι σελίδα 403)
Β) Γιώργος Β. Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού κράτους 1830-1920, τ. Ι, Κρήτη: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014 (8η έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη):

Εισαγωγή ολόκληρη και κεφάλια: Β.1, Β.2, Γ.1, Γ.2, Γ.3, Δ.1, Δ.2, Δ.3 και Ε.1.  

2) Παραδόσεις του μαθήματος:  ανεξάρτητα από το ποιο βιβλίο θα διαβάσετε. 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος: Προφορικά

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

ΝΙΚΗ ΜΑΡΩΝΙΤΗ