ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520177

ΜΑΘΗΜΑ: Ειδικά θέματα ευρωπαϊκής ιστορίας (20ος αιώνας)

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

Α) Mark Mazower, Σκοτεινή Ήπειρος. Ο Ευρωπαϊκός Εικοστός Αιώνας, (μτφρ. Κ. Κουρεμένος), Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2013 (Πέμπτη έκδοση):

Πρόλογος και κεφάλαια: 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Β) Οι παραδόσεις του μαθήματος.

 

Τρόπος εξέτασης: προφορικά

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Νίκη Μαρωνίτη