ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

 

ΜΑΘΗΜΑ: Ευρωπαϊκή ιστορία νεότερων χρόνων (19ος αιώνας- μέσα 20ου)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: (520155)

 

ΥΛΗ:

1)Εγχειρίδιο: Burns, E.M., Ευρωπαϊκή ιστορία. Ο δυτικός πολιτισμός: Νεότεροι χρόνοι, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006 (4η έκδοση)
Κεφάλαια: 7, 8, 9, 10, 11
2)Παραδόσεις του μαθήματος

 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ.

 

 ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

ΝΙΚΗ ΜΑΡΩΝΙΤΗ