ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης για την εξεταστική μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  520182

ΜΑΘΗΜΑ: Ανθρωπολογικές θεωρίες του Εθνικισμού και Εθνοτισμού

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

1) Marcus Banks, Εθνοτισμός: Ανθρωπολογικές Κατασκευές, (σελ. 39-49 & 74-101)

2) Thomas H. Eriksen, Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα, (το κεφάλαιο 17 Εθνοτισμός και οι σελίδες 439-446 από το κεφάλαιο 18).

3) Ted C. Lewellen, Πολιτική Ανθρωπολογία, [από το κεφάλαιο 9 οι σελίδες: 241 - 250 (ως το τέλος του υποκεφαλαίου), 253 -257 (ως το τέλος του υποκεφαλαίου)].

4) Umut Ozkirimli, Θεωρίες του Εθνικισμού, (σελ. 23-29, 37-63, 95-117, 119-121, 154-199, 211-214, 219-236, 247-252)

5) Παντελής Λέκκας, Η εθνικιστική ιδεολογία (κεφάλαιο 2)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΓΡΑΠΤΗ                 ΝΑΙ        

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ   ΝΑΙ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

                                                                                   

                                                                                                                             ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επίκουρος καθηγητής Ανδρέας Νοταράς