ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

 

Αθήνα, 23-05-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520033

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

Για την Α’ Επιλογή: Ε. Παπαγαρουφάλη, Δώρα Ζωής: α) Εισαγωγή, β) κεφάλαια 4, 5

Για τη Β’ Επιλογή: Α. Χατζούλη, Θαλασσαιμικές ζωές: Κεφάλαια 1, 3, 4

Φάκελος (κοινά για όλους):

1) Π. Μπουρντιέ, Η ανδρική κυριαρχία: α) “Η Συμβολική Βία. Ένας σωματικός καταναγκασμός” (σελ. 15-26), και β) “Η Σωματοποίηση των σχέσεων κυριαρχίας” (σελ. 27-37).

2) Μ. Φουκώ, Επιτήρηση και Τιμωρία: “Τα πειθήνια σώματα” (σελ. 181-226).

3) J. Frykman, “Η μάχη για το σώμα στη Σουηδία” (στο Ν. Σερεμετάκη, Παλιννόστηση των αισθήσεων, σελ. 141-81).

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΓΡΑΠΤΗ

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΘΡΩΝ/ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΑΡΟΥΦΑΛΗ