ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το μάθημα Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε επιστημονική διημερίδα στο εξωτερικό.

Η Διδάσκουσα